FER CRÉIXER EL TEU NEGOCI

Una vegada llançada la teva empresa, arriba el moment de demanar-li molt més. Passar de ser un projecte consolidat a un negoci en expansió. I per a això, existeixen moltes maneres de fer créixer la teva empresa: augmentar les vendes, expandir-te local o internacionalment, captar nous clients… No importa la grandària de la teva empresa, junts dissenyarem l'estratègia per a fer-la encara més gran.
Pla de Vendes
Pla Comercial
Desenvolupament Empresarial
Pla de Màrqueting

Pla de Vendes

Plantejar el conjunt d'accions amb la finalitat d'aconseguir els objectius comercials de la teva empresa.

Què és?

El pla de vendes es concreta en un informe en el qual es fa una projecció de les vendes en un període de temps determinat.

El pla de vendes de CEDEC Smart contempla: els objectius de vendes, els punts clau a tenir en compte en totes les accions, les estratègies per a aconseguir vendes, el pla d’accions comercials, el calendari d’actuacions, les previsions, els pressupostos tant d’ingressos com de despeses i els indicadors que mesuraran les metes que hagis fixat.

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Per a què serveix un pla de vendes?
Un pla de vendes serveix per a fixar una projecció clara i concreta de les vendes. A més, ajuda a tenir clars els objectius i a determinar les accions que portaran a l'empresa al compliment d'aquests i a la producció de beneficis.
Com es trasllada el pla de vendes al departament comercial?
Un cop establerts els objectius els has d'exposar als teus comercials de manera clara i concisa. Cal tenir un resum de l'activitat comercial cada setmana. Finalment, has de formar i reunir-te amb el teu equip de comercials i explicar-los que han de tenir temps per repassar la seva activitat, ser autocrítics per saber què fan bé i malament i saber si la seva manera de treballar és l'adequada per aconseguir els seus objectius.
Quins aspectes de la competència és necessari conèixer?
Un punt per a tenir en compte i que ha de contenir el teu pla de vendes és conèixer i saber quines accions està duent a terme la teva competència. Aquesta informació t'aportarà quins mètodes i accions li estan funcionant a la competència i que poden ser-te útils a l'hora d'executar el teu pla de vendes. Per a això estaria bé que investiguessis: preus, descomptes, clients, serveis que ofereixen. A més d'informar-te de com és la seva organització, empleats, que posició ocupen en el mercat…
Quins tipus de metes i objectius recull un pla de vendes?
Com tu elaboraràs un pla de vendes tindràs clar on vols arribar i quins són els teus objectius. Però no sols és rellevant l'objectiu, també ho és el temps que et dones per a aconseguir-lo, amb quins clients pretens fer-ho, en quins sectors… Per a aconseguir les teves metes tingues en compte que els objectius siguin: assolibles, concrets, correctament distribuïts en el temps i mesurables.

Metes a aconseguir:
- Obtenir nous clients.
- Augmentar les vendes dels clients actuals o antics clients.
- Fidelitzar-los.
- Intentar recuperar als clients que has perdut.

Contacte

El pla de vendes ha de ser breu, senzill i realitzable. En CEDEC Smart recomanem revisar de manera regular la metodologia i les accions definides en el pla. Així, podràs detectar els errors o desviacions i els encerts; per a millorar i modificar qualsevol aspecte i aconseguir els teus objectius.

Pla Comercial

Establir els objectius i les metes comercials de la teva empresa i com aconseguir-los.

Què és?

El pla comercial és un estudi detallat en el qual s’exposen els plans de futur de la teva empresa quant a l’activitat comercial. Així doncs, el pla comercial recull els productes o serveis que ofereixes, el públic objectiu al qual et dirigeixes i les projeccions financeres.

A CEDEC Smart creiem que un pla comercial és fonamental per a detectar els punts forts i febles de la teva empresa i augmentar les possibilitats de supervivència en el mercat. Segons diferents estudis, realitzar un pla comercial adequat, pot representar un increment del 30% de les vendes.

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Quins punts recull l'anàlisi interna i externa de l'empresa?
Primer s'ha de realitzar un estudi i una anàlisi externa del que envolta la teva empresa: entorn, el mercat en el qual treballaràs, qui amb els teus competidors…I seguidament hauràs de fer un estudi intern: la situació de la teva empresa, què ofereix la teva empresa, quins punts forts i febles té la teva empresa, què és el que vens i ofereixes, els teus productes, què fa que els teus clients actuals continuïn treballant amb tu.
Què és una estratègia d'acció i com es prepara?
Una estratègia d'acció consisteix a determinar i definir les teves accions. En resum, quin és el teu producte, quines característiques té, quin és el seu preu, com el publicitaràs i distribuiràs. Tingues en compte que aquesta estratègia ha d'estar al servei dels objectius que has definit en el primer pas del teu pla.
Quins tipus de recursos pot necessitar la meva empresa?
Una vegada definits els objectius i l'estratègia per a aconseguir-los, has de pensar en com dur a terme el teu pla comercial. Determinar quants empleats necessites en el teu equip, de quins perfils, quins equipaments necessitaràs, programari, tecnologia, publicitat…

Contacte

El pla comercial permet establir prioritats i prendre decisions estratègiques. A CEDEC Smart ajudem empreses de tota mena de sectors a realitzar plans comercials amb el màxim detall per a obtenir una major rendibilitat dels seus productes o serveis. Contacta’ns i compartirem la nostra experiència amb tu.

Desenvolupament Empresarial

Enfortir habilitats i destreses per a afavorir el maneig eficaç i eficient dels recursos de la teva empresa.

Què és?

El desarrollo empresarial es un proceso para fortalecer, apoyar y adquirir habilidades que mejoren el proceso de producción o de prestación de servicios, con el cual el empresario y su equipo estudian nuevas fórmulas para que la empresa sea más productiva, rentable y efectiva. 

  • Ordenar ideas: ¿Qué queremos conseguir? ¿Dónde podemos mejorar?
  • Definir una mejor gestión de la empresa: ¿Qué parte cambiamos?
  • Planificar acciones efectivas: ¿Qué cambios implantamos?

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Quines són les claus d'un bon desenvolupament empresarial?
Fonamentalment, el coneixement dels punts forts i febles de l'empresa, investigar el mercat objectiu, crear una estratègica i buscar aliats que donin suport al teu projecte.
En quins departaments de la companyia es pot realitzar un desenvolupament empresarial?
En realitat, en qualsevol departament; però de manera específica en:
- Vendes
- Màrqueting
- Producció
- Gestió de projectes
- Logística
- Administració

Contacte

Avaluar en profunditat l’acompliment de la teva empresa i buscar àrees de millora és la llavor del creixement de la teva empresa. A CEDEC Smart hem constatat que dur a terme un bon pla de desenvolupament implica grans beneficis empresarials com la millora de la motivació de l’equip de treball o la creació d’una autèntica cultura d’empresa que farà que el teu negoci sigui més competitiu i eficaç.

Pla de Màrqueting

Realitzar estudis de mercat, establir objectius de màrqueting i definir les estratègies per a aconseguir-los.

Què és?

El pla de màrqueting és un document que agrupa i defineix diferents estudis de mercat realitzats per l’empresa, així com les accions a desenvolupar per a aconseguir els objectius establerts en aquest àmbit. El fi últim d’un bon pla de màrqueting és establir un mètode per a aconseguir clients i fidelitzar-los.

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Per què disposar d'un pla de màrqueting?
Un bon pla de màrqueting és una profunda reflexió sobre el mercat de la nostra empresa i com abordar-lo que ens permet conèixer les necessitats del teu client. Dona a l'empresari una visió del camí a seguir per a aconseguir els objectius marcats. A més de millorar i optimitzar temps, pressupostos i recursos.
Com millorar els resultats amb un Pla de Màrqueting?
Per a millorar els resultats hem de seguir les diferents etapes del pla de màrqueting, reflexionant profundament sobre cadascun dels aspectes i aprofitant el procés per a adaptar la nostra operativa, la nostra estructura o el nostre funcionament per a millorar alhora que determinem els nostres objectius.

Contacte

Tota empresa, independentment de la seva grandària o àrea d’activitat, necessita desenvolupar un bon pla de màrqueting. A CEDEC Smart t’ajudem a definir aquest full de ruta, imprescindible per a la bona marxa del teu negoci, amb l’objectiu d’augmentar el coneixement dels teus productes o serveis, de les teves vendes i en definitiva poder aconseguir l’objectiu final.

chevron-down